Wie?

De doelgroep in dit project zijn de wijkbewoners van de Schildersbuurt en de Noorderplantsoenbuurt. In deze wijken wonen verschillende soorten mensen. Er zijn studentenhuizen, gezinnen, jonge en oudere stellen en oudere mensen. 45% van de inwoners van de Schildersbuurt bevinden zich in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar oud en zijn hoogstwaarschijnlijk studenten. 50% van de inwoners zijn ouder dan 25 jaar en 5% van de inwoners van de Schildersbuurt zijn jonger dan 15 jaar oud. In de Noorderplantsoenbuurt bevindt bijna 33% van de inwoners zich in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar oud. Ongeveer 33% van de inwoners zijn tussen de 25 en de 45 jaar oud, 20% is tussen de 45 en 65 jaar oud, 6.5% is ouder dan 65 jaar en ongeveer 8% is jonger dan 15 jaar oud.

Wat?

Het eindproduct zal een advies zijn om de relatie tussen studenten en andere stadjers te verbeteren. Er zijn fricties tussen de verschillende doelgroepen die het goed samenleven belemmeren. Het is de bedoeling om een realistische en toepasbare oplossing te bieden die er voor zorgt dat de fricties opgelost zullen worden.

Waar?

In de Schildersbuurt en de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen.

Waarom?

De kloof tussen studenten en de overige Stadjers in de stad Groningen is erg groot. Er komen veel klachten binnen over overlast van studenten. Met name in de wijken Schildersbuurt en Noorderplantsoenbuurt worden veel meldingen gedaan van bijvoorbeeld geluidsoverlast, rondslingerende fietsen of fietsende studenten over de stoep. Het contact tussen buren is zeer slecht en hier moet verandering in komen. Studenten en Stadjers moeten goed met elkaar om kunnen gaan. Dit zal het woongenot in de wijken verbeteren. 

Wanneer?

De problemen spelen al een aantal jaren. Groningen is een echte studentenstad en zal de komende jaren alleen nog maar meer studenten aantrekken. Studenten blijven studenten en zullen zich niet meteen aanpassen. Het doel is dan ook om het concept midden 2019 te implementeren. 

Welke?

Het nieuwe concept moet meetbaar zijn. Ook moet het nieuwe idee realistisch zijn en tijdgebonden. Junior WIJS Adviseurs gaat opzoek naar een concept dat de relatie tussen beide partijen zal verbeteren, tussen de studenten en de overige Stadjers. Daarnaast moet het concept begin februari tot stand zijn gekomen en moet het zo ver af zijn dat het uitgevoerd kan worden.