Kansrichtingen

In de eerste 10 weken is er onderzoek gedaan naar de klantfricties. Er zijn interviews gehouden, er zijn workshops gegeven en er zijn spellen gedaan. Hierdoor is er met veel verschillende mensen contact geweest en zijn de problemen goed in kaart gebracht. Aan de hand van deze problemen en de trends die er spelen is er gezamenlijk en individueel gezocht naar passende oplossingen. Deze oplossingen staan omschreven in kansrichtingen.  Er zijn verschillende kansrichtingen gevormd:

Studenten belonen

Een belangrijke kansrichting kan zijn het belonen van studenten. De kansrichting draait om het creëren van beloning bij studenten zodat zij het nut zien van ‘goed’ gedrag in de wijk. Zorg voor stimulans bij de studenten. Beloon ze met extra studiepunten of geef ze bijvoorbeeld een vergoeding. voor elke verrichte werkzaamheden in de wijk.

De student moet het zien als een soort honoursprogramma dat later goed zou zijn voor je cv. De student moet dan een soort van vrijwilligerswerk doen in de wijk. Maar ook een eventuele korting op je huur of een ander soort beloning op je huisvesting kan ervoor zorgen dat studenten zich meer bezig gaan houden met het reilen en zeilen bij hen in de buurt.

De kansrichting om studenten bij 'goed' gedrag in de wijk te belonen komt voort uit het idee van mensen belonen vaak beter werkt dat mensen te straffen (Dr. Marius Rietdijk Vrije Universiteit Amsterdam).  Een van de oorzaken waarom belonen wellicht zo goed werkt, is de verantwoordelijkheid die je men ermee
geeft. Het werkt goed als je mensen vraagt om zelf mee te denken, om zelf doelen te stellen. De dwang is dan weg, ze worden trots op hun prestaties. Ze zijn niet meer afhankelijk van wat er hen wordt opgelegd. Dat is het verschil tussen moeten en willen: je krijgt er
echt een intrinsieke motivatie van mensen, als zij willen in plaats van moeten.


Dit is daarom de reden om juist voor deze oplossing te kiezen. Beloon studenten, inplaats van ze te straffen!

Gezamenlijk eten

De tweede kansrichting draait om het creëren van saamhorigheid. Er is steeds meer sprake van individualisering. Met name studenten vinden het contact met hun buren totaal onbelangrijk, omdat ze vaak niet lang op één plek blijven wonen. Overige Stadjers vinden contact met de buren daarentegen wel heel belangrijk. Ook wordt er veel geklaagd over overlast van studenten in de wijken. Stadjers hebben een bepaald beeld van studenten gecreëerd, wat de kloof nog groter maakt.

Studenten hebben het vaak erg druk en geen tijd om voor zichzelf te koken. Ook ouderen lukt het soms niet om voor zichzelf te koken of vinden het niet fijn om alleen te moeten eten. Bij kansrichting twee kunnen buurtbewoners samen eten tegen een kleine betaling. Op deze manier wordt de saamhorigheid in de buurt verbeterd. Mensen voelen zich minder eenzaam en voor studenten kan een snelle hap ook uitkomst bieden. Ook leren buurtbewoners elkaar beter kennen en komen ze met elkaar in contact. Door dit contact zullen mensen elkaar respecteren en zal er saamhorigheid gecreëerd worden.  

Het 'gezamenlijk eten concept' zou bijvoorbeeld iedere week een keer uitgevoerd kunnen worden, waarbij 1 keer in de maand live muziek aanwezig zal zijn. Dit zal de sfeer verbeteren en nog meer bewoners kunnen trekken. Dit alles onder een kleine vergoeding. 

Social media platform voor de wijk

Social media is razend populair op het moment. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt voor contact met familie en vrienden, maar waarom niet social media gebruiken voor contact met buurtbewoners? Jong en oud, bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon en maakt daarmee gebruik van social media. Denk hierbij aan Whatsapp,  Instagram Facebook of Snapchat. Op een social media platform durven mensen veel sneller een mening te geven en praten mensen gemakkelijker tegen elkaar. Iets wat je in 'real life' niet tegen iemand durft te zeggen, wordt op social media vaak zonder problemen getypt. Hierdoor kan er gezegd worden dat social media negatieve invloed heeft op de samenleving.

Toch kunnen we dit ook heel goed gebruiken. We merken dat er weinig contact is tussen buurtbewoners; de studenten en de overige Stadjers. De derde kansrichting gaat om een social media platform voor wijkbewoners. De app is voor iedereen gratis te downloaden en zal makkelijk in gebruik zijn. Op de app zullen de volgende zaken aan de orde komen:

- Een agenda. Hierin zullen alle evenementen/bijeenkomsten bijgehouden worden. 

- Nieuwsberichten over de wijk.

- Een Prikbord. Hier kunnen mensen zelf aankondigingen plaatsen.

- Overlast (soort meldpunt). Mocht er overlast zijn in de wijk, dan kan men dat gelijk hier melden/plaatsen. De app zal ook in verbinding staan met meldpunt overlast,    zodat de melding gelijk binnen kan komen. Wij denken dat mensen sneller hun irritaties durven te uiten via een app, dan dat ze bijvoorbeeld de politie bellen. 

Voorbeelden van buurtplatforms: https://www.frankwatching.com/archive/2018/06/20/leer-je-buren-kennen-9-digitale-buurtplatforms-vergeleken/ 

Tradities samen in stand houden

De derde kansrichting is tradities in stand houden. Denk aan samen feesten zoals bijvoorbeeld kerst, oud en nieuw, Sint Maarten en Pasen. De bedoeling is om meer sfeer te creëren in de wijk. Tradities staan vaak voor gezelligheid en samen met elkaar zijn. Vooral voor mensen die alleen zijn, is het extra fijn om toch iets met anderen te delen. De bedoeling van deze kansrichting is om meer sfeer te creëren in de wijk door bijvoorbeeld het optuigen van een kerstboom en het ophangen van verlichting in de straat. De kerstboom optuigen gebeurd dan door de bewoners van de wijk, voor wie dat wil. Zo leren mensen elkaar beter kennen en worden er nieuwe contacten gemaakt. Met Oud & Nieuw naar buiten gaan om je buren gelukkig nieuwjaar te wensen. Tradities zijn bedoeld om met elkaar te zijn en te vieren en wij hopen dat dit ook kan werken voor de saamhorigheid in een wijk. 

Geluidsoverlast app

Een vierde kansrichting is een geluidsoverlast app. Hierbij gaat het om het bewust maken van geluidsoverlastveroorzakers.

Geluidsoverlast is een van de grootste ergernis van buurtbewoners. De overlast wordt vaak veroorzaakt door studenten die feest vieren of laat thuiskomen. Het probleem is dat de studenten vaak niet weten dat ze luid zijn. Tijdens een feest of barbecue kan het snel gebeuren dat gesprekken of de muziek luider wordt zonder dat het opgemerkt wordt door de studenten.

Hiervoor is een app die aangeeft wanneer je geluidsoverlast veroorzaakt een goede oplossing. Hiermee weet je gelijk wanneer je overlast veroorzaakt en krijg je meer bewustwording. Verder kan de app uitgebreid worden met functies om contact op te nemen met de overlastveroorzakers en contact met meldpuntoverlast.