Klant-fricties

Na uitgebreid gesprekken te hebben gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van de betrokken buurten zijn wij tot de volgende fricties gekomen:

Asociaal gedrag

Asociaal gedrag is een vorm van publiekelijk gedrag waarbij men geen rekening houdt met andere mensen of de omgeving. In de wijk(en) hebben wij geconstateerd dat veel mensen elkaar betichten van asociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: troep op straat, zoals glasscherven van bierflesjes tot het op straat gooien van peuken. Uit ons onderzoek is dit gebleken dat dit één van de grootste fricties is onder buurtbewoners. 

Geluidsoverlast

Geluidshinder is een subjectieve ervaring van mensen waarbij geluid als hinderlijk ervaren wordt. Hinderlijk geluid wordt ook wel lawaai genoemd. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat lawaai een belangrijke ergernis is onder buurtbewoners. Voornamelijk tussen 23:00 uur tot 07:00 uur geven de bewoners aan 'rust' te willen hebben. Voorbeelden van geluidsoverlast zijn: schreeuwen, brullen, huisdieren, bijeenkomsten en muziek. 

Onderling contact

De binding onder buurtbewoners is nog nooit zo laag geweest als nu. Althans dat kunnen we opmaken uit de gesprekken met de buurtbewoners. Dit creëert veel onbegrip onder buurtbewoners waardoor het contact steeds maar weer verslechtert. Deze frictie onder buurtbewoners speelt een belangrijke rol om een eventuele oplossing te vinden. Het is belangrijk dat mensen elkaar vinden, zodat de saamhorigheid in de buurt toeneemt. Door een sterke relatie onder buurtbewoners te creëren wordt de acceptatie onder buurtbewoners groter. Deze frictie ontstaan mede doordat studenten vaak niet lang in de studentenwoningen wonen en de overige buurtbewoners hierdoor om de paar jaar een hele groep nieuwe buren krijgen.

Betrokken instanties

Uit de gesprekken die wij gevoerd hebben met buurtbewoners en vertegenwoordigers van de buurt komt naar voren dat er weinig vertrouwen is in de gemeente Groningen en andere instanties. De buurtbewoners voelen zich niet gehoord. Volgens de buurt wordt te weinig gedaan met de meldingen die ze doen en zien ze liever dat er sneller wordt opgetreden en er gesprekken komen tussen de melder en overlast veroorzaker onder toezien van bijvoorbeeld de gemeente of politie. Ze voelen dat ze alleen staan in hun strijd om de buurt te verbeteren. 

Onderhoudsstaat woning

De buurtbewoners geven aan dat ze het belangrijk vinden in een wijk te wonen waarbij iedereen zorgt draagt voor het beheren/onderhouden van hun woning. Ze geven aan het belangrijk te vinden dat de buurman zijn huis net zo goed onderhoud als wat zij doen. Een bouwvallig/verslechterde woning zorgt ervoor dat de motivatie onder buurtbewoners om hun eigen huis wel tip top in orde te hebben afneemt.