Wat kunnen de oorzaken zijn?

Wat kunnen de oorzaken zijn voor de frictie tussen studenten en overige stadjers. Hieronder wordt een aantal oorzaken genoemd.

Sterke toename van individualisering in de maatschappij

Begin deze eeuw laat een trend zien dat er een afnemend belangstelling is in traditionele instituties zoals het huwelijk en de kerk. Op ander terreinen, zoals bij sociale contacten, lijkt eerder sprake van stabiliteit of een verandering in vorm. Al deze ontwikkelingen geven samen een gemengd beeld van de mate van individualisering in deze eeuw. Al voor het begin van de twintigste eeuw bracht de overgang van fysieke arbeid naar kantoorwerk mensen ertoe zich meer richten op persoonlijke doelen en minder op gezin en gemeenschap.

De individualisering in Nederland laat tevens zien dat de meeste (jonge) stellen inmiddels kiezen om voor een andere vorm van samenwonen. Sinds de eeuwwisseling is het aandeel alleenstaanden verder gegroeid. In 2000 bestond 33 procent van alle huishoudens uit één persoon in 2016 was dat al 38 procent. De toename komt deels doordat een groot deel van de relaties op enig moment strandt of mensen op latere leeftijd weer allen komen te staan. Daarnaast is het onder jongeren gebruikelijk geworden om na het verlaten van het ouderlijk huis eerst een tijdje op zichzelf te wonen.  

In de tijd dat Nederland nog sterk verzuild was, werd identiteit grotendeels bepaald door religie of politieke overtuiging.  Iemand was bijvoorbeeld gereformeerd, katholiek of socialist. Hij of zij ging via de kerk of vakbond ook vooral om met gelijkgestemden. Verder werd de identiteit vooral bepaald door beroep en sociale klasse van de familie of het gezin.

Sommige trends kan je interpreteren als een bewijs van toenemende individualisering, bijvoorbeeld de verder afnemende invloed van traditionele instituties zoals huwelijk en kerk.

Kleinere huishoudens

De kleinere huishoudens zijn zichtbaar. De verwachting(CBS) is dat de gemiddelde huishoudensgrootte van 2,3 naar 2,1 gaat in 2050. Verder zal het aantal alleenstaanden  toenemen en komen er meer eenpersoonshuishoudens. In 2006 was 35% een eenpersoonshuishouden en de verwachting is dat dit 44% wordt in 2050.

 

Vroeger was het standaard dat mensen gingen trouwen en kinderen kregen. Tegenwoordig kiezen jongeren er vaak voor om eerst een tijd alleen te wonen. Verder kiezen veel paren ervoor om ongehuwd samen te wonen. Deze relaties eindigen vaker dan die van gehuwde stellen. Hierdoor stijgen de alleenstaanden.

 

Social media

Social media is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In de periode van 2012 tot en met 2017 is het aantal gebruikers in Nederland van 57 naar 84 procent gestegen(CBS).  Verder gebruiken meer dan 9 op de 10 jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar social media.

Via Social media ben je overal en altijd beschikbaar en kan je altijd contact hebben met je vrienden. Hierdoor gebeurt het ook dat studenten altijd een vriend of berichten hebben om te beantwoorden of te bekijken.  Verder is het gebruik van social media sterk gegroeid. Jongeren gebruiken social media meerder uren per dag. Dit zorgt ervoor dat het contact met de fysieke omgeving vaak minder wordt.Daarnaast is het makkelijker geworden om online (anoniem) te klagen. Hierdoor worden gesprekken uit de weg gegaan en niet gekeken naar een oplossing of middenweg, maar komt er alleen meer onbegrip van beide kanten.

Denkt u dat dit de mogelijke oorzaken zijn