Overige workshops

Wordweb

Tijdens de innovatieopdracht is er een spel gedaan met de projectgroep en de docenten. Hierbij moesten de deelnemers een bal naar elkaar overgooien en direct een woord noemen dat zij associeerden bij de woorden student, Stadjers, normen en waarden en oplossingen. Doordat er erg snel geantwoord moest worden, werden de woorden geroepen die ook echt als eerste te binnen schoten. Op deze manier krijg je eerlijke antwoorden van mensen en laten ze sneller los wat ze in hun hoofd hebben. Van deze antwoorden is er een wordweb gemaakt met daarin de genoemde woorden door de deelnemers. 

Brainstormsessie

Tijdens één van de coachmomenten zijn wij op een leuke manier gaan brainstormen. Allereerst schreef elk persoon de hoofdvraag van het project op een geeltje in zijn eigen woorden; 'Hoe kunnen we de studenten en de overige Stadjers in Groningen weer bij elkaar brengen?' ... 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten en andere wijkbewoners beter met elkaar omgaan/ beter contact krijgen?' ... 'Hoe brengen we studenten en Stadjers dichter bij elkaar?'

Iedereen liep ondertussen rond om oplossingen te bedenken voor de hoofdvraag van het project. Het bedenken van oplossingen werd leuker gemaakt door het volgende:

- Hoe zou je oma dit probleem oplossen?

- Hoe zouden mensen uit het circus dit probleem oplossen?

- Hoe zou je dit probleem onder water oplossen?

- Hoe zou een techneut dit probleem oplossen?

- Hoe zou een 5 jarig kind dit probleem oplossen?

Bij elk van deze vragen moesten vijf antwoorden gegeven worden. Deze antwoorden werden op geeltjes geschreven en in de ruimte geplakt. 

 

Hierna werd de tafel in vier verschillende vlakken verdeeld. In het witte vlak kwamen de geeltjes met antwoorden die op het moment niet uitgevoerd zouden kunnen worden, maar ook niet in de toekomst. In het gele vak kwamen de geeltjes met antwoorden die in de toekomst misschien nog wel gerealiseerd zouden kunnen worden. In het blauwe vak kwamen de geeltjes met antwoorden die op het moment meteen gerealiseerd zouden kunnen worden, makkelijke ideeën. Tot slot het rode vak. Hierin kwamen de geeltjes met vernieuwende, innovatieve, goede ideeën. Om deze ideeën ging het tijdens de brainstormsessie. Deze ideeën kunnen goede kansrichtingen zijn of aanleiding tot kansrichtingen. De hoofdvraag werd in het midden geplaatst.

 

Door deze methode zijn we als groep op leuke vernieuwende ideeën gekomen, die we zonder deze sessie nooit hadden kunnen bedenken. Out of the box denken was het doel van deze sessie en er zijn dan ook leuke oplossingen gevonden, waar zeker mee gewerkt kan worden in het vervolg van het project.