Studentenhuisvesting Groningen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het zit met de studentenhuisvesting van de stad Groningen. 

Studentenaantallen 

Het aantal studenten in de stad Groningen is de laatste jaren stabiel. Het aantal studenten is afhankelijk van het jaar stabiel. Er studeren ongeveer tussen 55.000 en 60.000 studenten in de stad Groningen. De Hanzehogeschool 29.230 studenten, de RUG heeft er 28.750.

In het jaar 2018 wonen er 30.745 studenten op kamers in Groningen, het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Dat is goed voor 15 procent van de bevolking in de stad.

Het aantal internationale studenten dat zich inschrijft aan de RUG, neemt de laatste jaren sterk toe. In totaal wonen er in 2018 zo’n 8.660 internationale studenten in Groningen. Dat is maar liefst 1.400 meer dan in het jaar 2017. Dit is een voortzetting van de trend dat er steeds meer internationale studenten in Groningen wonen. Bij de Hanzehogeschool neemt het aantal internationale studenten iets af. De meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland. Op de RUG is dat aantal al 33 procent. Groot-Brittannië (5,5%) en China (5%) volgen. Ook ontvangen zowel de RUG als de Hanzehogeschool veel studenten uit Italië, Roemenië en Bulgarije.  

Kamernood

De grote toename van het aantal studenten levert problemen op bij de huisvesting van internationale student. Begin 2017 hadden zoveel studenten moeite met het vinden van woonruimte. De gemeente en RUG moesten bijspringen met een oud-azc als noodopvang. Daar maakten zo’n 45 studenten gebruik van.

De RUG verwacht voor het studiejaar 2018-2019 weer meer inschrijvingen dan afgelopen jaar. De gemeente, RUG en Hanzehogeschool verwachten 500 tot 1.000 woningen te moeten regelen voor de doelgroep, waaronder 250 containerwoningen aan het Suikerunie terrein en ook projecten buiten de stad. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf van huisvesting zijn tijdelijke kamers onontkoombaar.  

Oplichters actief in Groningen

Het kamertekort voor internationale studenten in Groningen is ook te merken bij Nederlandse studenten. Groningers die een advertentie voor een kamer op Facebook zetten, krijgen binnen enkele dagen 200 tot 300 aanmeldingen van internationale studenten. Malafide bureau’s maken hier misbruik van. Ze laten Nederlandse en internationale studenten van tevoren hoge bedragen overmaken voor fictieve kamers.

Vergunningen Groningen

De gemeente treedt op tegen huisjesmelkers. De gemeente deed in het jaar 2017 een oproep aan de Tweede Kamer om de pandjesbazen aan te kunnen pakken. In de zomer van 2018 stemde de gemeenteraad van Groningen voor een nieuw vergunningsysteem voor verhuurders. Daarbij kunnen verhuurders na klachten de vergunning van een pand verliezen of zelfs al hun vergunning op panden kwijtraken. Per 1 januari 2019 gaat deze maatregel van kracht.