Technologie

Technologieën zijn bepalend voor het reilen en zeilen van de mens. Deze kunnen zowel positief als negatieve effecten veroorzaken bij mensen. Hieronder zijn een aantal technologieën benoemd die invloed kunnen hebben op de wijken. 

Social Media

Een belangrijke technologische ontwikkeling is de uitvinding van social media. Dit betekent dat mensen makkelijker en sneller hun mening kunnen geven over wat er in de buurt afspeelt. Daarnaast neemt het fysieke contact tussen buurtbewoners af door social media. Social media kan een belangrijke rol spelen om de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Door deze technologie te omarmen.

Robotisering Maatschappij

Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemende aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, nu door robots wordt uitgevoerd. Door de robotisering van de maatschappij betekent het dat de mens minder nodig is. Dit kan negatieve effecten veroorzaken in bijvoorbeeld buurten. Mensen komen minder buiten en hebben minder contact met ander mensen. De mensen krijgen steeds minder empathie voor andere mensen.

Voice technologie

Een nieuwe technologie die in opmars is zijn de virtual assistants zoals bijvoorbeeld de Amazon Alexa. Dit zijn smart speakers die het leven van mensen makkelijker maken. Deze apparaten worden door stem gestuurd en hebben verschillende functies. Enkele voorbeelden hiervan zijn muziek afspelen, te doen lijsten maken, alarmen instellen, online winkelen en informatie opvragen zoals weer, verkeer, sport en nieuws. Daarnaast kunnen deze apparaten interactie hebben met andere slimme apparaten in het huis om alles met stem te besturen. Door deze slimme apparaten te gebruiken wordt het leven in de wijk gemakkelijker. Er zullen dan minder irritaties ontstaan waardoor de samenhang tussen buurtbewoners verbeterd.