Trends

Hieronder staan trends beschreven die op het moment heel erg spelen. Wanneer er veel verschillende mensen met verschillende culturen en verschillende levensstijlen bij elkaar wonen, kan dit botsen en overlast veroorzaken. Sommige problemen spelen in veel verschillende wijken en komen dus erg vaak voor. Deze veel voorkomende problemen kunnen we trends noemen. 

Individualisering

We worden steeds individualistischer. Met name jongeren wonen graag op zichzelf wanneer ze gaan studeren en leven soms in hun eigen wereldje. Ze hebben geen behoefte aan contact met medebewoners in de wijk en wonen niet lang op één plek. Ook social media zorgt ervoor dat mensen steeds minder ‘in real life’ met elkaar communiceren (cbs, 2017).

Geluidsoverlast

Steeds meer mensen ergeren zich aan het lawaai van de buren. Vooral in steden wordt er veel geklaagd. Mensen wonen dicht op elkaar en wanneer er geen rekening wordt gehouden met de buren, kan dit voor veel overlast zorgen

Problemen tuin/afscheiding

In het programma ‘Frank Visser doet uitspraak’ worden burenruzies uitgevochten. Vaak gaan deze ruzies over de tuin en de afscheiding tussen de tuinen. Er wordt geklaagd over slecht onderhouden schuttingen, afvallende bladeren of uitzichtbelemmerende bomen.

Overlast van dieren

Mensen die niet van dieren houden hebben overlast van de dieren van omwonenden. Veel voorkomende problemen zijn blaffende honden, honden die in tuinen worden uitgelaten of op de stoep poepen en voor stankoverlast zorgen of katten die in de tuin poepen en ongevraagd naar binnen lopen. Dit is niet alleen een probleem in woonwijken, maar ook in appartementencomplexen (Problemenmetjeburen, 2018).

Vernielingen

Jongeren in de buurt die dingen vernielen zijn ook een grote ergernis bij veel mensen. Beschadigde auto’s of fietsen, planten en perkjes die worden vernield of bekladde ramen. Jongeren willen zich ten opzichte van elkaar bewijzen. Of het gebeurt uit pure verveling. Jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd (Politie, 2018). 

Ook zien we verschillende trends als we kijken naar de oplossingen van wijkproblemen. Bepaalde oplossingen werken erg goed en zien we daardoor veel terugkomen in wijken. 

Veilige wijken

Jongeren in de buurt die dingen vernielen zijn ook een grote ergernis bij veel mensen. Beschadigde auto’s of fietsen, planten en perkjes die worden vernield of bekladde ramen. Jongeren willen zich ten opzichte van elkaar bewijzen. Of het gebeurt uit pure verveling. Jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd (Politie, 2018). 

Ook zien we verschillende trends als we kijken naar de oplossingen van wijkproblemen. Bepaalde oplossingen werken erg goed en zien we daardoor veel terugkomen in wijken. 

Sociale interactie

Om de leefbaarheid in wijken te kenmerken tellen de sociale aspecten zwaar mee. De kwaliteit van sociale interactie vinden respondenten belangrijk blijkt uit het onderzoek van….Als buren last van elkaar hebben dan wordt de buurt over het algemeen als negatief ervaren, dit geldt ook andersom; een positieve interactie een positieve buurt. Betrokkenheid neemt toe naarmate de bewoners van de wijk er een langere tijd wonen. Er is minder betrokkenheid in slechtere wijken 

Klik hier om een tekst te typen.

Internet of things

Een grote trend is het ´Internet of things´. We komen steeds verder op technologisch gebied, denk maar aan huisrobots bijvoorbeeld. Het Internet of Things staat voor de apparaten in een woning die met het internet zijn verbonden. Voorbeelden zijn een slimme thermostaat of verlichting en gordijnen die je kan bedienen vanaf een smartphone. Maar er komt meer, een slimme broodrooster, een slim koffieautomaat en de slimme koelkast zijn al gedemonstreerd op technologiebeurzen. Slimme apparaten leren de leefstijl van mensen kennen en spelen hier op in. Tegenwoordig bestaan er ook ´slimme assistenten´. Dit is een ´assistent´ in de vorm van een speakerbox die reageren op spraak en ze kunnen praten. Deze assistent kan bepaalde taken verrichten. Daarnaast kunnen wasmachines aangeven hoe vies de was is en kunnen koelkasten aangeven hoe vers het voedsel nog is. (Thuiscomfort, 6 december 2017)

Smart cities

Er bestaan ook smart cities. Deze steden gebruiken het internet der dingen om openbare diensten zo efficiënt en prettig mogelijk te maken. Slim gebruiken van nieuwe technologie en data over bijvoorbeeld infrastructuur, ziekenhuizen, afval, toezicht en scholen zorgt ervoor dat steden efficiënter en duurzamer ingericht kunnen worden. Een risico is wel dat veel privacygevoelige informatie wordt verzameld waardoor de stad gevoeliger is voor hackers. Daarnaast krijgen technologiebedrijven erg veel invloed en kan er afhankelijkheid ontstaan.

(Mediawijsheid, z.d.)

Huishoudens

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek is het aantal eenpersoonshuishoudens sinds 1971 verviervoudigd en is het aantal meerpersoonshuishoudens ook toegenomen, alleen in veel minder grote mate. Daarnaast blijven ouderen langer leven, maar blijven ze ook langer zelfstandig wonen. Het aantal 75-plussers dat zelfstandig woont is de laatste jaren gestegen. (CBS, z.d.)

Tiny Houses

Een trend vanuit de Verenigde Staten is de opkomst van tiny houses. Dit zijn complete huishoudens op een oppervlakte  van maximaal 50 vierkante meter. Het is een trend die in Nederland nog niet heel groot is, maar er is wel vraag naar. Met alle drukte van tegenwoordig vinden mensen het prettig om even tot rust te komen in hun 'tiny house'. De huisjes staan vaak op natuurlijke plekken zoals in het bos of in de buurt van het strand.  (Marloes de Hooge, z.d.)