VOORT methode

Bij de opleiding consumentengedrag wordt er veel gewerkt met de VOORT methode. De VOORT methode is een innovatiemethode. VOORT staat voor:

  • Vertrekken: De kans op succes wordt groter bij een goede voorbereiding. Allereerst wordt er een doel bepaald, zodat er een richting is voor de ideeënfase. Voor de ideeënfase geldt; hoe meer ideeën, hoe beter. De Junior WIJS Adviseurs hebben een middag in de wijken rondgelopen, om zaken met eigen ogen te kunnen waarnemen. Ook is er contact geweest met WIJS en de Gemeente Groningen.
  • Ontdekken: In deze fase wordt achterhaald wie de klant is en wat de fricties van de klanten zijn. Aan de hand van een kick-off workshop wordt er een goede start gemaakt. Tijdens de kick-off workshop is het spel 'WIJK erger je niet' gespeeld. Hierbij konden de Junior WIJS Adviseurs kennismaken met verschillende buurtbewoners van de Noorderplansoenbuurt en de Schildersbuurt en kennismaken met de verschillende problemen die zich in de wijken afspelen. Ook is er een woordweb gemaakt aan de hand van een spel en zijn er dagboekjes uitgedeeld om achter de verschillende problemen te komen. Natuurlijk is er ook gebruik gemaakt van desk-research.  
  • Ontwikkelen: De ontwikkelfase is een zeer creatieve fase. In deze fase wordt er gezocht naar oplossingen voor de problemen aan de hand van brainstormsessies. Wat heeft de klant nodig? Er wordt gekeken naar de trends van het moment en er wordt flink 'out of the box' gedacht. Niks is te gek! Alle ideeën kunnen in een hokje geplaatst worden, zodat de beste, meest innovatieve ideeën overblijven. Vaak leveren brainstormsessies wel 750 ideeën op.Deze ideeën worden uitgewerkt tot concepten met prototypes. 
  • Reflecteren: In deze fase wordt er gekeken hoe aantrekkelijk de concepten nou eigenlijk zijn voor de klanten. De Junior WIJS adviseurs kunnen, in hun ogen, goede concepten gevormd hebben, maar als de klant er niks in ziet, zijn het ook geen goede ideeën. De klant moet dus zijn mening geven over de concepten. De klant biedt namelijk uitstekende handvatten voor verbeteringen. Aan het einde van deze fase wordt besloten welk concept, of welke concepten,  zullen worden uitgewerkt in mini nieuwe businesscases voor de laatste fase.
  • Terugkeren: Tijdens de laatste fase van de VOORT innovatie methode breng je de resultaten van de expeditie thuis. Er staat een goed concept, een goede oplossing voor het probleem, en deze is tot in detail uitgewerkt. De Junior WIJS Adviseurs leggen het concept, of de concepten, voor aan de Gemeente Groningen, aan WIJS en aan de buurtbewoners van de verschillende wijken. Deze zullen kijken in hoeverre zij het idee goed vinden en door zullen voeren. 

De methode is als het ware een expeditie die bestaat uit de hierboven genoemde stappen. Je gaat andere plekken binnen en buiten je markt verkennen. Open staan voor nieuwe dingen en het bedenken van nieuwe producten en diensten (innoveren). De VOORT methode haalt je echt uit je comfortzone! (Toolshero, 2018).